Privacyverklaring

Deze praktijk verwerkt een aantal persoonlijke gegevens van je om het consult/behandeling met je dier te kunnen uitvoeren en de bijbehorende financiële afronding te kunnen doen. Praktijk Nature4Animals vindt jouw privacy erg belangrijk en zal je gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij van je verzamelen, waarom wij dit doen en hoe lang wij ze bewaren. Ook kan je in deze verklaring lezen wat je rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Uiteraard zijn voorgaande jaren de persoonlijke gegevens van eerdere klanten altijd zorgvuldig verwerkt.

 

Privacyverklaring Praktijk Nature4Animals

Praktijk Nature4Animals, gevestigd aan Westerwijk 7 3334GR Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Praktijk Nature4Animals
Postadres: Westerwijk 7, 3334 GR Zwijndrecht
Website: www.praktijknature4animals.nl
Email: cilla@praktijknature4animals.nl
Telefoonnummer: +31 6 52150302
Kamer van Koophandel: 72126698

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Nature4Animals verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Als aanvulling verwerken wij voor onze dienstverlening de volgende gegevens van je dier:

 • Naam
 • Diersoort
 • Ras
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Medische gegevens

 

Praktijk Nature4Animals verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afnemen van een consult/behandeling bij je dier
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren ofwel te versturen
 • Praktijk Nature4Animals verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Nature4Animals neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Nature4Animals) tussen zit.

Praktijk Nature4Animals gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Excel om te voldoen aan de verplichte boekhouding en Belastingwet
 • Word en Excel voor het verwerken van facturen en de gegevens en informatie die tijdens een consult/behandeling uit de anamnese verkregen worden

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Nature4Animals bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: maximaal 7 jaar (wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie voor belastingaangifte)
 • Adres: maximaal 7 jaar (wettelijke verplichte bewaartermijn voor de administratie voor belastingaangifte)
 • De papieren facturen en email contact worden gedurende 7 jaar bewaard volgens de Belastingwet
 • Het papieren patiëntendossier (anamneseformulier) van je dier: maximaal 7 jaar na de laatste inzage/aanvulling van het patiëntendossier

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Nature4Animals verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Nature4Animals gebruikt functionele en analytische cookies. Deze maken geen inbreuk op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Praktijk Nature4Animals gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Nature4Animals en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cilla@praktijknature4animals.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Praktijk Nature4Animals wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Nature4Animals neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cilla@praktijknature4animals.nl